06.2015 - Udział w konferencjach, publikacje


Uczestnicy projektu na bieżąco zgłaszają zarówno chęć udział w konferencjach naukowych, jak i chęć publikowania wyników badań w czasopismach naukowych. Dotychczas przyjęto do publikacji 5 artykułów naukowych. Liczba ta z pewnością jednak będzie wzrastać - kolejne zgłoszenia zostały już wysłane. Wkrótce więcej szczegółów.