Współpraca realizowana w ramach projektu


W ramach prac przygotowawczych do zrealizowania projektu prowadzone były konsultacje lidera projektu i części zespołu badawczego z przedstawicielami przedsiębiorstwa WSK – Poznań, producenta aparatury wtryskowej do silników o zapłonie samoczynnym. Spotkania te miały na celu ustalenie ram i założeń jakie miałby obejmować projekt. Podstawowym atutem projektu jest założenie współpracy z firmą WSK – Poznań. Przedsiębiorstwo to mające ponad 90-letnie doświadczenie zatrudnia wielu wykwalifikowanych konstruktorów, z ogromnym praktycznym doświadczeniem. Z kolei kreatywność młodych inżynierów, znajomość obsługi programów komputerowego wspomagania prac inżynierskich, znajomość języków obcych i dostęp do światowej literatury (baz bibliograficzne) to niewątpliwe mocne strony zespołu z Politechniki Poznańskiej. Powiązanie umiejętności młodych ludzi, będących absolwentami kierunku „Mechanika i budowa maszyn”, z doświadczeniem pracowników WSK – Poznań jest mocną stroną przedsięwzięcia.