Politechnika Poznańska


Politechnika Poznańska jest dziesięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą studentów na 25. kierunkach. Na Uczelni pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich.

Ogółem w Politechnice Poznańskiej kształci się około dwudziestu tysięcy studentów. Od roku akademickiego 2006/2007 Politechnika Poznańska prowadzi również dotychczasowe studia doktoranckie jako studia III stopnia.

Cały czas rozbudowuje się Kampus na Piotrowie. W 2010 roku oddano do użytku nową siedzibę Biblioteki wraz z Centrum Wykładowym (zlokalizowane przy ul. Piotrowo 2). Od 2012 roku studenci mogą korzystać z nowoczesnego Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii (ul. Jana Pawła II 28). Dwa lata później wybudowano Budynek Dydaktyczny Wydziału technologii Chemicznej (ul. Berdychowo 4), a w 2015 roku – Halę Sportową.

W roku 1995 Politechnika Poznańska jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - CESAER – organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie. W roku 2000 odbył się Pierwszy Powszechny Zjazd Absolwentów Politechniki Poznańskiej, a w roku 2004 Uczelnia obchodziła 85-tą rocznicę powstania Polskiego Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Politechnika Poznańska w 2015 r. była na trzecim miejscu pod względem najczęściej wybieranych uczelni w Polsce.