Nazwa programu: Lider

Numer projektu: Lider/015/273/L-5/13/NCBR/2014

Tytuł projektu: Nowa generacja pomp wtryskowych typu common rail

Nazwa beneficjenta: Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu

Wartość dofinansowania: 1 150 000 PLN

Okres realizacji: 2015 – 2017

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech KarpiukPROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU LIDER